• Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Тел:  (044) 482-42-83 
  
здійснення онлайн-платежів -  сервіс  iPay.ua.
Головнадля Вашого бізнесу страхування відповідальності керівників

Страхування відповідальності керівників  (D&O) збалансує захист інтересів акціонерів і найманих топ-менеджерів.
Відтепер господарські суди можуть розглядати спори між господарським товариством та його  посадовою особою, навіть якщо повноваження цієї посадової особи вже припинені. Відповідна норма внесена до Господарського процесуального кодексу України у зв’язку зі вступом в силу закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Закон був прийнятий Верховною радою України ще 7 квітня 2015 року, а набув чинності 1 травня 2016-го.
Закон визначає, що господарським судам підвідомчі справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (в тому числі посадовою особою, повноваження якого припинені) про відшкодування збитків, завданих товариству його діями або бездіяльністю.
У таких спорах представником товариства може бути акціонер, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій), якщо він подав до господарського суду позовну заяву від імені товариства чи заяву про здійснення представництва позивача. Щоб бути представником товариства в такому спорі, необов'язково мати контрольний пакет акцій. Отже, кожен акціонер, якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій), бере участь в ухваленні рішення щодо стратегії захисту інтересів товариства.
Також законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» внесено зміни до Господарського кодексу України, якими чітко визначено перелік підстав для відшкодування збитків, завданих товариству діями чи бездіяльністю посадової особи. Так, господарське товариство може вимагати відшкодування збитків, завданих йому посадовою особою, якщо керівник діяв з перевищенням чи зловживанням службовими повноваженнями, порушив порядок попереднього узгодження чи іншої процедури ухвалення рішень, встановлених установчими документами товариства, надав недостовірну інформацію для ухвалення рішення чи узгодження дій або ж проявив бездіяльність у ситуаціях, коли був зобов'язаний здійснювати певні дії відповідно до покладених на нього обов'язків.
Посадова особа несе відповідальність за збитки, завдані господарському товариству його діями чи бездіяльністю. Нагадаємо, що зазначений закон набув чинності 1 травня 2016-го. Цим документом, крім внесення змін до Господарського та Господарського процесуального кодексів України, вносяться зміни і до закону «Про акціонерні товариства», зокрема щодо проведення загальних зборів і обрання складу наглядової ради.
Такі нововведення, з одного боку, спрямовані на захист міноритарних акціонерів, а з другого – суттєво посилять відповідальність топ-менеджменту компаній. Так, директори підприємств ризикують отримувати багатомільйонні позови від акціонерів у разі ухвалення невдалого управлінського рішення. Це багато в чому підвищить рівень відповідальності керівників, спонукає їх сумлінніше виконувати свої обов'язки. Проте зловживання акціонерів своїми правами щодо судових спорів із посадовими особами може призвести до дефіциту кваліфікованих топ-менеджерів, які, оцінюючи ризики, змушені будуть суттєво підвищити свої вимоги до заробітної плати.
Збалансувати захист інтересів і акціонерів господарських товариств і найманих топ-менеджерів допоможе страхування цивільної відповідальності керівників (D&O). Така практика є звичайним явищем для великих міжнародних компаній. D&O – це громадянська відповідальність керівника перед акціонерами, кредиторами, які регулюють структурами та іншими особами, інтересам яких може бути завдано збитків діями менеджменту. Зазвичай поліс D&O оформляється на декількох посадових осіб: президента компанії, членів ради директорів і правління, керівників окремих департаментів. Найчастіше компанії може бути завдано збитків при випуску цінних паперів, угод зі злиття і поглинання, у результаті неповного розкриття інформації чи неточностей у фінансових звітах і навіть необережних публічних висловлювань топ-менеджменту. Від таких помилок і діє страховий захист.
Варто зазначити, що страхування D&O покриває не тільки виплати третім особам, які подають позови до керівника, а й фінансування заходів, спрямованих на захист самого топ-менеджера, наприклад оплату послуг адвоката. Так, поліс покриває витрати, пов'язані з судовими справами за позовами проти керівника ще до рішення суду. Важливо, що таке страхування покриває збитки, якщо керівник ненавмисно допустив помилку. Але воно не стосується кримінальної та адміністративної відповідальності. Страхування покриває збитки, тільки якщо їх завдано ненавмисними і не протизаконними діями топ-менеджера. У разі ж умисних протизаконних дій керівника компанії, отримання ним неправомірної вигоди, несплати податків чи адміністративних штрафів поліс D&O йому не допоможе.
Розглянемо умови страхування відповідальності керівників компаній більш детально.
D&O (від англ. Directors & Officers) – це комплексний вид страхування. У його рамках відшкодовується не тільки той збиток, який топ-менеджер зобов’язаний компенсувати стороні, що постраждала, але й витрати із захисту прав топ-менеджера протягом судового процесу. Претензії можуть бути висунутими у зв’язку з помилковими або халатними діями фінансового керівника. Найчастіше позови висувають акціонери, співробітники, контрагенти або конкуренти та треті особи, а також державні органи.
Підставами для висунення претензій до директорів фінансових компаній є: погане керівництво і контроль; низька якість рішень, що приймаються (відсутність відповідної обачності при прийнятті рішень); помилки, неточності або неповне розкриття інформації, допущені у фінансовій звітності, інвестиційних деклараціях та проспектах емісії; необачні інвестиції, в тому числі помилкова політика щодо угод злиттів і поглинань; неправильна оцінка інвестицій та угод; проведення закупівель без тендерів; недотримання порядку проведення великих угод та угод, до яких є інтерес; витрачання коштів компанії; використання інсайдерської інформації; порушення антимонопольного законодавства; порушення трудового законодавства: неправомірне звільнення працівників, расова, статева, вікова та будь-яка інша дискримінація. Поліс покриває претензії, висунуті на будь-якому підґрунті, крім тих, які напряму виключені зі страхового поліса.
Поштовхом для запровадження страхування відповідальності топ-менеджерів в Україні став вихід великого бізнесу на закордонні інвестиційні та фондові майданчики. Попит надходить також від підприємств, які працюють на світових ринках і підлягають дії західного законодавства, а також від компаній з іноземною участю або просто з боку фірм, які наймають західних директорів. Це підприємства енергетичного, нафтогазового секторів, телекомунікаційні компанії та банки.
На які випадки розповсюджується поліс?
Особливістю страхування відповідальності директорів є те, що поліс створюється на базі «усіх ризиків»: страхується цивільна відповідальність директора, що виникає у зв'язку з його обов'язком компенсувати збиток, заподіяний третім особам у результаті помилок допущених при управлінні компанією, без перерахування конкретних підстав виникнення відповідальності. Це забезпечує кращий рівень захисту, оскільки відшкодуванню підлягають і випадки, які ще не відомі страховику та страхувальнику на момент укладання договору страхування.
Звертаємо увагу, що за полісом D&O відшкодовуються також витрати на захист прав директора (експертиза, послуги адвокатів тощо) у випадку, якщо до нього пред'явлена претензія або відносно його дій розпочато адміністративний розгляд. Страховик починає оплачувати ці витрати з моменту пред'явлення претензії, незалежно від результату суперечки й не чекаючи результатів врегулювання, яке може тривати роками. Це дозволяє застрахованим керівникам компанії одержувати кваліфіковану юридичну допомогу із самого початку конфлікту та незалежно від того, чи будуть вони в результаті розгляду зобов'язані відшкодовувати кому-небудь збитки, або пред'явлена претензія виявиться необґрунтованою.
Виключення із страхових випадків
Важливо розуміти, що страхові поліси D&O не покривають навмисні дії топ-менеджерів. Згідно чинного законодавства страхування протиправних інтересів не допускається та, крім того, страховик звільняється від виплати страхового відшкодування, якщо страховий випадок настав внаслідок наміру страхувальника або застрахованої особи. Однак поліси страхування можуть передбачати оплату витрат на захист директора (наприклад, на адвокатів), навіть якщо він обвинувачений у карному злочині. Однак якщо директор буде засуджений, витрати на його захист страхувальникові не відшкодовуються. Якщо дані витрати були авансовані, страхувальник зобов'язаний буде повернути їх страховикові.
D&O за кордоном
Дія Договору розширена до покриття претензій, виставлених, та неправомірних дій, вчинених у будь-якому місці світу.
Тягар доказу своєї невинності лежить на відповідачах. Навіть у випадку успішного захисту (а таких випадків у середньому 70%) витрати на юристів за кордоном (Європейські країни, США) величезні – від 500 тис. доларів і вище. Поліс надає відшкодування як безпосередньо присудженої до відшкодування суми збитку, так і юридичних витрат, спрямованих на захист справи. Договір страхування може передбачати обов'язок страхової компанії самостійно організовувати захист справи або надавати страхувальникові право вибору адвоката, який, проте, повинен бути схвалений страховиком.

ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» може розробити специфічні, властиві тільки для Вашого бізнесу умови страхування за договором страхування відповідальності керівників (D&O)  і надати відповідні пропозиції для початку співпраці.
Страхова сума може складати до 5 000 000 дол. США.
Текст договору страхування викладено двома мовами – українська та англійська.
    Понад 90% відповідальності за договором передаються нами страховикам на ринку LLOYD'S через міжнародного брокера WILLIS, який працює з 1828 року та наразі нараховує 39 000 працівників у понад 120 країнах світу.  
Головною метою ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» - є максимальне забезпечення захисту наших Клієнтів з урахуванням індивідуальних потреб кожного.

Зворотній зв'язок

...

Вхід для співробітників