• Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Тел/факс:  (044) 482-42-85 (84)
 
ГоловнаДля ВасКомплексне туристичне страхуванняНовиниПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Страхування Online

 

Замовити страхування

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

                                                                                                                              Додаток 14

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                      

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

25285050

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ, площа Спортивна, будинок 3, офіс 10, 01601

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044)425-65-33

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.velt.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

 

Посадова особа Директор юридичного департаменту Москалюк Тетяна Вiталiївна (паспорт ВН № 273601 виданий Любарським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 31.08.2004р.), звiльнена 04 жовтня 2013 року за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України на пiдставi рiшення Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР" (протокол №57 вiд 04 жовтня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 (п’ять) років та 5 (п’ять) місяців. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 57 вiд 04 жовтня 2013 року) у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства", пп.8 п.15.5 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР".

Посадова особа Головний бухгалтер Мороз Олеся Вікторівна (паспорт серія ВК № 935851 виданий Центрально-Міським РВ у м.Горлівка ГУ ДМС України в Донецькій області 18 серпня 1012 р. призначена 04 жовтня 2013 року на пiдставi рiшення Наглядової Ради (Протокол № 57 вiд 04 жовтня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ТОВ «Міжрегіональний центр з консалтингових послуг». Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 57 вiд 04 жовтня 2013 року) у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства", пп.8 п.15.5 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР".

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

т.в.о. Голови правлiння ____________ Драгальчук Лілія Анатоліївна

                               М.П.

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости

Зворотній зв'язок

...

Вхід для співробітників