• Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • Тел/факс:  (044) 482-42-85 (84)
 

Страхування Online

 

Замовити страхування

Новини

Новини (9)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ – 25285050, місцезнаходження: 01601, м.Київ, площа Спортивна, 3, офіс 10
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015 року о 10:00 год. за адресою: 01601, м.Київ, площа Спортивна, 3, офіс 10.

Повна інформація тут

Read more...

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

25285050

3. Місцезнаходження емітента

01601  Київ ПЛОЩА СПОРТИВНА, будинок 3, офiс 10

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-65-32 (044) 425-65-32

5. Електронна поштова адреса емітента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.velt.com.ua

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

Повноваження посадової особи Т.в.о. Голови Правління Товариства Драгальчук Лілії Анатоліївни припиняються 12.03.2015 року включно, у зв'язку з пропозицiями Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 08.08.2013 р. - 12.03.2015 р. включно. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н  від 12 березня 2015 р.).

Посадова особа Головний бухгалтер Григор’єва Ольга Степанiвна звільнена 12.03.2015 року у зв'язку з пропозицiями Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 04.08.2014 р. - 12.03.2015 р. включно. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н  від 12 березня 2015 р.).

Повноваження посадової особи Голови Правління Товариства надано Лахно Юрію Олександровичу з 13.03.2015 року у відповідності до пропозицій та рішення Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Радник Генерального директора ПрАТ «СК «Дженералі Страхування життя»; Директор, Заступник директора ТОВ «Фінансова компанія «Конкорд-Інвест». Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н  від 12 березня 2015 р.).

Посадова особа Головний бухгалтер Шинкарьова Галина Володимирівна призначена 12.03.2015 року у відповідності до пропозицій та рішення Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Заступник головного бухгалтера ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО»; Заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер ТДВ «СК «АКТИВ-ГАРАНТ». Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол б/н  від 12 березня 2015 р.).

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Т.в.о. Голови Правління ____________ Драгальчук Лілія Анатоліївна

 

           

 

 

                        М.П.

Read more...

                                                                                                                              Додаток 14

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                      

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

25285050

1.4. Місцезнаходження емітента

м. Київ, площа Спортивна, будинок 3, офіс 10, 01601

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044)425-65-33

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.velt.com.ua

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення

 

Посадова особа Директор юридичного департаменту Москалюк Тетяна Вiталiївна (паспорт ВН № 273601 виданий Любарським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 31.08.2004р.), звiльнена 04 жовтня 2013 року за власним бажанням, згідно ст. 38 КЗпП України на пiдставi рiшення Наглядової Ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР" (протокол №57 вiд 04 жовтня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 (п’ять) років та 5 (п’ять) місяців. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 57 вiд 04 жовтня 2013 року) у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства", пп.8 п.15.5 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР".

Посадова особа Головний бухгалтер Мороз Олеся Вікторівна (паспорт серія ВК № 935851 виданий Центрально-Міським РВ у м.Горлівка ГУ ДМС України в Донецькій області 18 серпня 1012 р. призначена 04 жовтня 2013 року на пiдставi рiшення Наглядової Ради (Протокол № 57 вiд 04 жовтня 2013 року). Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер ТОВ «Міжрегіональний центр з консалтингових послуг». Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства (Протокол № 57 вiд 04 жовтня 2013 року) у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства", пп.8 п.15.5 Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР".

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

т.в.о. Голови правлiння ____________ Драгальчук Лілія Анатоліївна

                               М.П.

Read more...

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР"

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

25285050

1.4 Місцезнаходження емітента

01601, м. Київ, площа Спортивна буд.3

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

044-425-65-32 044-425-65-33

1.6 Електронна поштова адреса емітента

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.velt.com.ua

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

2. Текст повідомлення

 

Наглядовою радою ПрАТ К "ВЕЛТЛIНЕР" (надалi - Товариство) (протокол № 56 вiд 07.08.2013р.) прийнято рiшення про звiльнення з посади тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства Москалюк Тетяну Вiталiївну  (паспорт серiя ВН № 273601 виданий Любарським РУГУ МВС України в Житомирськiй областi 31.08.2004р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi чотири мiсяцi.

Також прийнято рiшення призначення на посаду тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правлiння Товариства Драгальчук Лiлiю Анатолiївну(паспорт серiя ВЕ № 709515 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 21.03.2002р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх двох мiсяцiв обiймає посаду Заступника Голови Правлiння Товариства.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 56 вiд 07.08.2013р.) прийнято рiшення про переобрання складу Правлiння Товариства у зв'язку з чим виключено зi складу Правлiння Товариства наступних осіб: Голову Правлiння Товариства Коротенка Сергiя Олександровича (паспорт серiя МЕ № 806569 виданий ТУМ Солом'янського РУГУ МВС України в м. Києвi 14.06.2007р.), який не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймав посаду Голови Правлiння протягом чотирьох мiсяцiв; заступника Голови Правлiння Товариства Акулiнiчева Євгенiя Володимировича (паспорт серiя СВ № 126162 виданий Комунарським РВ ВМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 08.12.1999р.), який не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймав посаду заступника Голови Правлiння протягом трьох мiсяцiв; головного бухгалтера Стеценко Вiкторiю Володимирiвну (паспорт НЕ № 325170 виданий Тальнiвським РВУ МВС України в Черкаськiй областi 16.12.2003р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймала посаду головного бухгалтера протягом двох рокiв та 4 місяців; директора юридичного департаменту Москалюк Тетяну Вiталiївну (паспорт ВН № 273601 виданийЛюбарським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 31.08.2004р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймала посаду директора юридичного департаменту протягом п'яти рокiв.

Та призначено Правління Товариства в наступному складі: тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Товариства Драгальчук Лiлiя Анатолiївна (паспорт серiя ВЕ № 709515 виданий Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi 21.03.2002р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх двох мiсяцiв обiймала посаду Заступника Голови Правлiння Товариства; Радник Голови Правлiння з правових питань Товариства Пилипенко Дар'я Олександрiвна (паспорт серiя СТ № 292185 виданий Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 08.06.2012р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останніх чотирнадцяти місяців обіймає посаду РадникаГолови Правлiння з правових питань; директор юридичного департаменту Москалюк Тетяна Вiталiївна (паспорт ВН № 273601 виданий Любарським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 31.08.2004р.), яка не володiє часткою в статутному капiталi Товариства, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обiймала посаду директора юридичного департаменту Товариства протягом п'яти рокiв, посаду тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління протягом чотирьох місяців.

 

3. Підпис

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Драгальчук Лілія Анатоліївна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

Read more...

31 травня 2013 року наказом № 21-ВК звільнено з посади головного бухгалтера

Доротюк Ірину Василівну (паспорт серія СО № 213996 виданий Ватутінським

РУГУ МВС України в м. Києві 10.09.1999 р.), яка не володіє часткою в статутному

капіталі Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Перебувала на посаді головного бухгалтера Товариства два місяці та два тижні.

01 червня 2013 року наказом № 23-ВК прийнято на посаду Головного бухгалтера

за сумісництвом Мороз Олесю Вікторівну (паспорт серія ВК № 935851 виданий

Центрально-Міським РВ у м. Горлівці ГУ ДМС України в Донецькій області

18.08.2012 р., яка не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, не має

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. З 2011 року обіймає посаду

директора ТОВ "МЦКП", з березня 2009 по жовтень  2011 року обіймала посаду

бухгалтера в ТОВ "МЦКП".

Read more...

Відповідно до відомостей Міжнародного Економічного рейтингу "Ліга кращих", за результатами звітності, що подані до Державних органів статистики України, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР" визнано як "Підприємство року - 2012".

Read more...

Філософія СК "ВЕЛТЛІНЕР" полягає не тільки в тому, щоб забезпечити максимальний комфорт клієнтам, але і в тому, щоб врахувати всі потреби та особливості роботи наших партнерів по бізнесу.

Read more...

Кожному володарю Страхового захисту за програмою "Вдала відпустка" ПОДАРУНОК - Сертифікат  на наступне придбання страхових послуг зі знижкою в 20%!

Read more...

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» повідомляє про відкриття точки продажу страхових продуктів за адресою:

Read more...

Зворотній зв'язок

...

Вхід для співробітників